MARKETING TỰ ĐỘNG THEO KỊCH BẢN

MARKETING TỰ ĐỘNG THEO KỊCH BẢN

Thiết lập chiến dịch gửi email tự động, chăm sóc khách hàng theo kịch bản tương tác 2 chiều.

DANH MỤC TIN

BÀI ĐĂNG MỚI