ĐỐI TÁC AMAZONE SES

ĐỐI TÁC AMAZONE SES

Amazone Simple Email Server là nền tảng máy chủ cung cấp Email tin cậy nhất thế giới. Sử dụng máy chủ Amazon để thực thi các chiến dịch email nhằm đem lại tỷ lệ truyền tải và vào thẳng hộp thư đến cao nhất hiện nay.

DANH MỤC TIN

BÀI ĐĂNG MỚI